Rate this post

“Thông qua BÓNG RỔ, chẳng những trẻ được hoàn thiện vể thể chất, phát triển CHIỀU CAO tối ưu, mà càng vui chơi cùng bè bạn, trẻ càng tinh thông giao tiếp xã hội và có khả năng đương đầu một cách LINH HOẠT với các tình huống trong cuộc sống, trong đó có học tập.”

  • Đội ngũ huấn luyện viên chuyên môn và nhiệt huyết được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên trưởng: thầy Trần Lê Nhật Quang.
  • Tiến sĩ tốt nghiệp tại Thượng Hải (Shanghai University of Sport) chuyên ngành Huấn luyện thể thao và Giáo dục thể chất.
  • Giảng viên chuyên ngành bóng rổ tại khoa Giáo dục thể chất – ĐH Đà Nẵng.
  • Kinh nghiệm nhiều năm và đạt nhiều thành tích trong việc huấn luyện Bóng rổ tại Thành Phố Đà Nẵng.
  • Đặc biệt, mỗi lớp tập đều có cô quản lý lớp (không phải là huấn luyện viên) hỗ trợ các bạn học viên khi cần thiết.

Điều kiện nhận ưu đãi

  1. Học viên mới đăng ký lần đầu
  2. Xuất trình voucher (tờ rơi)
  3. Hoàn thành học phí trong vòng 02 buổi đầu tiên của khóa tập
  4. Thời hạn ưu đãi đến 15/07/2022